PPC Symposium 2019 ,30 May 2019


          

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ PPC Symposium และงาน post-conference ประจำปี 2562 ณ อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยท่านผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดจาก Link ด้านล่างนี้

http://www.ppc.chula.ac.th/ppcsymposium/