รับสมัครงานตำแหน่ง Service engineer ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 10/4/2017


          

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HITACHIประเทศญี่ปุ่น  เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน (EM), กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM), เครื่องเตรียมตัวอย่างเชิงกล ( Machanical sample preparation), เครื่องวิเคราะห์ปรอท และ  อื่นๆ

 

ต้องการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในตำแหน่ง Service engineer ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์   จำนวน  1   อัตรา

 

 

ลักษณะงาน   1. เข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้า, ติดตั้งเครื่อง, สาธิตเบื้องต้น และซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

                  2. ติดต่อประสาน supplier ทั้งในและต่างประเทศ

                  3. เสนอราคาค่าซ่อมเครื่อง

 

คุณสมบัติ         (1)  เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี

(2)  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญาตรี ขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิคส์ หรือเกี่ยวข้อง

(3)  ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้ดี

(4)  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

(5)  มีบุคลิกภาพดี

(6)  สามารถทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

                                   

 

บริษัทฯมีสวัสดิการ,โบนัสประกันสังคม

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงานและรูปถ่ายมาที่

คุณ วรพงศ์ จำรัสพงศ์วิกัย

บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1131/62, 64,325-328 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4661210 หรือส่งทางอีเมล์ worapong@coax.co.th