รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 21/2/2018


          

 

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ดำเนินธุรกิจขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต Hitachi, Nanophoton, NIC จากประเทศญี่ปุ่น เช่น เครื่อง Electron Microscope, Raman Spectrometer, Mercury Analyzer และ  อื่นๆ

 

ต้องการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในตำแหน่ง พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Sale executiveจำนวน  1   อัตรา

 

 

ลักษณะงาน   1. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า แนะนำสินค้า และสาธิตเบื้องต้น

                  2. ติดต่อประสาน supplier ทั้งในและต่างประเทศ

                  3. เสนอราคาสินค้า

 

คุณสมบัติ         (1)  เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

(2)  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง

(3)  ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้ดี

(4)  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

(5)  มีบุคลิกภาพดี

(6)  สามารถทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

                                   

 

บริษัทฯมีสวัสดิการ,โบนัส, ประกันสังคม

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงานและรูปถ่ายมาที่

คุณ วรพงศ์ จำรัสพงศ์วิกัย

บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1131/62, 64,325-328 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4661210 หรือส่งทางอีเมล์ worapong@coax.co.th